Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

May 12, 2015

Pravilan izgovor od samog početka!Sigurna sam da ste uz prvih nekoliko lekcija 365. dana engleskog već sigurni kako da se predstavite na engleskom:

 • I am ... = I'm ...
 • My name is ... = My name's ...
Primetite kako se u normalnom govoru u predstavljanju koristi skraćeni oblik, a ime se naglašava. Odslušajte prvi deo i pokušajte da ih imitirate. Ako je suviše brzo, možemo koristiti ovaj video da predstavimo ljude koji su se pojavili u njemu:
 • Vratite video na prvi minut, ili tačnije 1.14 sekundi i pokušajte slobodno pauzirajte video posle svakog predstavljanja. Možete i iskoristiti ove rečenice da prenesete informaciju. Evo primera:
 1. I'm Beth Aweau - She is Beth (obratite pažnju kada ide she is, a kada he is - she znači ona, a he znači on)... a sada pokušajte sami:
 2. Olga Kay
 3. Staci Perry
 4. Todd Bieber
 5. Veronika Hill 
 6. Rachel
 7. Hillah 
 8. Rachel
 9. Christopher
 10. Bryan 
Isto tako možete iskoristiti i naredne delove ovog video snimka u kojima se koriste sledeće fraze:
 • My name is ...da kažete His (njegovo) ili Her(njeno) ime je = His/her name is...
 • I'm from ... da kažete On ili ona je iz...= He/She is from..

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages