Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Zašto Have You Ever...? 277. Dan

Have you ever...?

Ako ste slušali A. B. i C. pesme juče, koje su se sve pesme raspitivale o iskustvu?

Odgovor je: 
 • pesma B (Have you ever seen the rain? = Da li si ikada video/la kišu?)  
 • pesma C (Have you ever looked fear in the face? = Da li si ikada gledao/la strah u oči? ... i još puno pitanja koja počinju sa Have you ever...?)

Da li si ikada... = Have you ever...?

Evo još jedno lepo objašnjene koje se bavi samo pitanjima: Da li si ikada...?


Kratki odgovori na Have you ever...?

Evo dva primera na osnovu slike:

 • Has he ever played with dolls? = Da li se ikada igrao sa lutkama?
 • Odgovor je: No, he hasn't. = Ne, nije.
 • Has he ever played basketball? = Da li je ikada igrao košarku?
 • Odgovor je: Yes, he has = Da, jeste.
Kako biste odgovorili na sledeća pitanja koja se čuju u ovoj video lekciji?
 1. Have they ever played tennis? = Da li su oni ikad igrali tenis? (primer: No, they haven't)
 2. Have you ever seen a ghost? = Da li si ikada video duha?
 3. Have you ever eaten ostrich? = Da li si ikada jedo/la (meso) noja?
Znači kratki odgovori sadrže samo pomoćni glagol TO HAVE, bez glavnog glagola! Moguće varijante su:
 • Yes, ... has.
 • No, ... hasn't.
 • Yes, ... has.
 • No, ...hasn't.

No comments:

Parafrazirajte i sumirajte tekstove na engleskom!
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support