Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

December 3, 2014

Zašto Have You Ever...? 277. Dan

Have you ever...?

Ako ste slušali A. B. i C. pesme juče, koje su se sve pesme raspitivale o iskustvu?

Odgovor je: 
 • pesma B (Have you ever seen the rain? = Da li si ikada video/la kišu?)  
 • pesma C (Have you ever looked fear in the face? = Da li si ikada gledao/la strah u oči? ... i još puno pitanja koja počinju sa Have you ever...?)

Da li si ikada... = Have you ever...?

Evo još jedno lepo objašnjene koje se bavi samo pitanjima: Da li si ikada...?


Kratki odgovori na Have you ever...?

Evo dva primera na osnovu slike:

 • Has he ever played with dolls? = Da li se ikada igrao sa lutkama?
 • Odgovor je: No, he hasn't. = Ne, nije.
 • Has he ever played basketball? = Da li je ikada igrao košarku?
 • Odgovor je: Yes, he has = Da, jeste.
Kako biste odgovorili na sledeća pitanja koja se čuju u ovoj video lekciji?
 1. Have they ever played tennis? = Da li su oni ikad igrali tenis? (primer: No, they haven't)
 2. Have you ever seen a ghost? = Da li si ikada video duha?
 3. Have you ever eaten ostrich? = Da li si ikada jedo/la (meso) noja?
Znači kratki odgovori sadrže samo pomoćni glagol TO HAVE, bez glavnog glagola! Moguće varijante su:
 • Yes, ... has.
 • No, ... hasn't.
 • Yes, ... has.
 • No, ...hasn't.

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages