Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

December 10, 2014

Buduće vreme - Future Simple, dan 287

Građenje Future Simple vremena

Iako smo pričali o budućim vremenima, u nekoliko narednih dana ćemo se se koncentrisati samo na Future Simple vremenu.

Kao i obično, počećemo sa građenjem ovog vremena, uz jedno lagano i jednostavno objašnjenje:Objašnjenje građenja Future Simple - budućeg vremena

Sigurna sam da ste razumeli da naše ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će u engleskom ima jedan oblik: WILL
Skraćeni oblik od WILL je 'LL koje se izgovara kao najobičnije /l/. Glagolska dopuna je uvek u infinitivu, bez to, tako da je građenje zaista jednostavno:

Svi oblici Future Simple vremena na jednom mestu:

Afirmativne - pozitivne rečenice (affirmative):

 • I will* read = Ja ću čitati, I'll read = Igraću se
 • You will read = Ti ćeš čitati, You'll read = Čitaćeš
 • He will read  = He'll read
 • She will read = She'll read
 • It will read = It'll read
 • We will* read = We'll read
 • You will read = You'll read
 • They will read = They'll read
*U britanskom engleskom se ranije samo koristio oblik "shall" za prvo lice jednine i množine, ali vremenom biva zamenjen oblikom "will", tako da u novijim udžbenicima vidite samo ovaj oblik. 

Pitanja - upitne rečenice (interrogative): Koristi se jednostavna inverzija subjekta i pomoćnog glagola WILL

 • Will I read? What will I read? = Čitam li? Šta ću čitati?
 • Will you read? Where will you read?
 • Will he/she/it //we /you/they read?
Negativne - odrične/odrečne rečenice (negative): Jednostavno dodamo NOT iza WILL (ili skraćeni oblik: won't)
 • I will not read... = I won't read = Neću čitati
Uskoro stižu vežbe...

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages