Diktat na engleskom, dan 267

Kada smo kod vežbi i testova, možemo uraditi  i jedan diktat. Pokušajte da samo uz 2 slušanja napišete sve što Mark priča u ovoj lekciji:

Diktat na engleskom*Bitna reč koju do sada nismo učili je kupon= coupon

Post a Comment

0 Comments