Dan 178 - Have, Has i Had

Glagol "to have" se često upotrebljava, i kao pomoćni glagol - auxiliary verb (ništa ne znači, samo pomaže u gradjenju vremena), i kao glagol sa značenjem "imati". Odgledajte ovaj video i pokušajte da zapišete različite oblike ovog glagola:

a posle toga možete uraditi sledeće vežbe sa ovim glagolom:

Post a Comment

0 Comments