Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Full width home advertisement

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Dan 178 - Have, Has i Had

Dan 178 - Have, Has i Had
Glagol "to have" se često upotrebljava, i kao pomoćni glagol - auxiliary verb (ništa ne znači, samo pomaže u gradjenju vremena), i kao glagol sa značenjem "imati". Odgledajte ovaj video i pokušajte da zapišete različite oblike ovog glagola:

a posle toga možete uraditi sledeće vežbe sa ovim glagolom:

No comments:

Bottom Ad [Post Page]