Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

June 25, 2013

Kakve osobine imate - Dan 107


Uz Google prevodilac, ovu video lekciju i ranije lekcije na temu glagola biti u

  • sadašnjosti, 
  • prošlosti i 
  • budućnosti
moći ćete da odgovorite na sledeća pitanja:
  1. What are you like ? = Kakav si? (odnosi se na osobine) / What do you look like? = Odnosi se na izgled.
  2. What is your best friend / parent / husband / wife / boyfriend / girlfriend / brother / sister /cousin like ?
  3. What were you like when you were younger ?

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages