Kako reći tačno vreme na engleskom ?

Ako ste savladali brojeve uz pomoć prethodnih video lekcija engleskog jezika sigurno ste dobili detaljno video objašnjenje kako reći tačno vreme i na lakši i na teži način.

Nedavno sam našla nekoliko odličnih video snimaka sa laganim izgovorom i objašnjenjima, a tu je naravno i prateća vežba!


Best of luck :)

Post a Comment

0 Comments