Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Modalni glagol CAN u engleskom jezikuGlagol CAN je jedan od modalnih glagola u engleskom jeziku koji se veoma često koristi. Izgovara se /ken/ - kliknite ovde da čujete izgovor reči CAN i negativnog oblika CAN'T. Ako ste odgledali ovaj video, videli ste da uz sva lica koristite isti oblik: can + glagol u infinitivu (bez "to").

I can sing.      = Ja mogu da pevam.
You can play.= Ti možeš da se igraš.
He can run.    = On može da trči.
She can work. =Ona može da radi.
It can jump.    = Ono može skače.
We can sing.   = Mi možemo da pevamo.
They can run. = Oni mogu da trče.Ovo je tako jednostavan glagol, da možete da ga koristite u mnogim prilikama - ako ste pratili ranije video lekcije, verovatno ste čuli kako se modalni glagol CAN koristi u različitim situacijama, kao što su zakazivanje sastanka, telefoniranje i molbe.

3 comments:

Divna said...

When can we meet? We can meet on Wednesday at 5 p.m.
Can I speak to Marko, please? Can I leave a message for him ?
Can I have some milk, please? Can I have an apple, please?
I can write. I can`t argue.

Enisa said...

Can we met to morrow ?

Marina Petrovic said...

Yes, of course :)

Parafrazirajte i sumirajte tekstove na engleskom!
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support