Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Engleski jezik - kako da saznate gde se neko nalazi

Reč "where" znači "gde", i vama kao početniku, ovo je jedno od jako bitnih reči. Ako znate da postavite pitanje sa "where", moćićete da saznate gde da stignete, gde se nalaze vaši prijatelji, ili još bitnije gde se nalazi hrana.
Evo jednog jednostavnog video snimka uz koji ćete moći da vežbate postavljanje pitanja Da li je Timoti + "mesto u gradu" da bi pogodili gde se on nalazi.Timothy is at one place in the city centre. He is happy and hungry.
He can see a lot of food, drinks, chairs and tables around him.
There are also  a few shop assistants, adults, teenagers and children.
Where is he ?

7 comments:

ramonda said...

Where is Timothy?
Is he in his office?
No, he is not.
Where is he?
Is he in the park?
No, he isn`t.
Where is Timothy?
Is he in the shop?
Yes, he is!
Where is Timothy`s wife?
Is she in the bank?
No, she is in the post office.
Where is his younger son?
He is in the police station.He is a policeman.
Where is his older son?
Is he in the hospital?
No.He is in the pharmacy.He is buying some medicine.

buba said...

Where is he?
Is Timothy in the shop?
Is Timothy is he office?
Is he in the park?
Is he in the pharmacy?
Is he in the bakery?
Is he in the movie theater?
Is he on the bus?
Is he at the gas station?

Marina said...

@Mirjana and Buba
Thanks for your comments. I'm afraid Timothy is not in his office, shop, park, pharmacy, theatre... He's in a fast food restaurant. Can you guess which one ?

Unknown said...

Where is Timothy?
Is Timothy in the bank?
No, he is not.
Is he in the park?
No, he isn't.
Is he in the police office?
No, he isn't.
Is he in the bakery ?
No , he isn't.
Is he in the cafe?
No, he isn't.
Is he in the shop?
No, he isn't.
Is he in the train ?
No, hi isn't?
Where is he?
Is he ...in the bus?
No, he is not.
Is he on the beach?
No he is not?
Is he at the home?
No he isn't.
Is he in the car?
No , he isn't
Where is Timothy?
Is Timothy in the ... his garden?
No, he isn't.
He is in the restaurant?
Yes, he is restaurant but it is fast food restaurant.

Unknown said...

Where iz Timothy?
Is he in the shop?
No, he isn't.
Is he in the post office?
No, he isn't.
Is he in the park?
No, he isn't.
Is he in his office?
No, he isn't.
Is he in the restaurant?
Yes, Timothy is in the restaurant.

Unknown said...

Where is Timothy?
Is he in the park?
No, he is not.
Is he in the shop?
No, he isn't.
Is he in his office?
No, he isn't.
Is he in the restaurant?
Yes, Timothy is in the restaurant.

Divna said...

where is Timothy? Is he in the park? No, he isn`t. Is he in the library? No. he isn~t. Is he at home? No, he isn`t.Is he in the zoo? No, he isn`t. Is he in the field? No, he isn`t. Is he at the seaside? No, he isn`t. Is he at church? No, he isn`t. Is he in the supermarket? No, he isn`t.Is he in the restaurant? Yes, he is.

Parafrazirajte i sumirajte tekstove na engleskom!
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support