Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Pomoć pri pisanju engleskog - ispravljanje grešaka

Najnovije

January 10, 2012

Engleski jezik - glagol MUST

Ako ste počeli da pratite novu seriju video lekcija engleskog jezika, videli ste da nakon pročitanog teksta uvek dolazi po jedno kratko obašnjenje za svaku temu. A teme će iz meseca u mesec menjati. Ono što će uvek biti isto je :

  • posao /karijera = career
  • zdravlje = health
  • ljubav = love
Svaka tema ima bar jedan kratak video sa objašnjenjima na srpskom, tako da možete da pratite o čemu se radi. Takođe, svaki snimak ima i svoju sporu verziju (u kojoj mi je glas baš dubok, ali nećete mi zameriti :-) Tema ovog videa je naizgled zdravlje, ali suština je da izvežbate  glagol must (morati), mustn't (ne smeti) i needn't (ne morati) uz neke od najčešće upotrebljavanih glagola u engleskom.

Odslušajte video nekoliko puta i javite mi preko komentara šta morate da uradite (sada ili ovih dana) ?

I must have breakfast now!
What about you ?

4 comments:

ramonda said...

It is January and I am Aquarius.
I must accept an offer.
I must allow you to help me.
I must ask question.
I mustn`t borrow some money from you.
I must buy new dress.
I must cancel the meeting.
I don`t need hurry.I have a time.

Marija M. said...

I must have lunch now, because I'm very hungry.
I must visit my dentist this month.
I must allow you(Marina)to teach me English language.
I mustn't forget use my pills.
I needn't barrow money.
I must accept the advice of my son. I mustn't get flu.

Marina said...

@Ramonda, Thanks for the reply! Yes, you must ask a question and you must buy a new dress. Yes, I don't need to hurry because you have time. Thanks:)

@Marija, thanks for the comment and for allowing me to teach you the English language. Yes, you mustn't forget to use your pills.

Well done, gals :)

Marija M. said...

In January you must visit your dentist and take up a new sport.
If you an Aquarius.

Besplatne video lekcije engleskog

Grammarly

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages