Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Prilozi u engleskom jeziku

Ako slučajno imate uskoro neki test, kontrolni ili pismeni iz engleskog i znate samo da imate da naučite priloge, raspitajte se prvo o kojim prilozima se radi (to će vam uštedeti vremena u svakom slučaju)

Ako se radi o prilozima za način, verovatno ćete imati vežbu u kojoj treba pravilno da upotrebite prilog i /ili pridev. Zbog toga treba prvo razlučiti po čemu se ove dve slične reči razlikuju.

Pridevi opisuju imenice.
Primer:
I am hungry = ja sam gladna.
This is an excellent idea = ovo je odlična ideja.

Prilozi opisuju:
 • glagole (kako nešto radimo) 
primer: Snakes move quickly = Zmije se kreću brz
 • prideve (stoje uz pridev i malo pojačaju, smanje ili već na neki način modifikuju njihovo značenje)

primer: This is a very dangerous snake. = Ovo je veoma opasna zmija.
(znači "veoma"= very je pojačalo značenje ovog prideva "opasan" = dangerous)

Što se tiče građenja, načešće se ovi prilozi za način izvode iz osnovnog prideva,
tako što se doda nastavak +ly (quickly = brzo - u našem jeziku je to "o")

Primeri:
 1. quick - quickly
 2. quiet - quietly
 3. slow - slowly
 4. dangerous - dangerously
 5. careful - carefully
Kao i obično, ima izuzetaka:
 • good - well 
 • fast - fast
 • hard - hard
 • late - late
 • early - early 

Evo i jednog lepog videa na temu priloga:


Prilozi ne moraju biti samo prilozi za način = adverbs of manner (daju odgovor na pitanje "kako" = how), već i:
 • prilozi za vreme = time (yesterday, tomorrow, while, soon, then, next, later, just, already, finally) 
 • prilozi za učestalost=frequency (always, sometimes, usually, often, rarely - za izgovor ovih reči kliknite ovde)
 • prilozi za količinu=degree (bukvalno stepen) (almost, nearly, quite, scarcely, just, ...)
 • prilozi za mesto = place  (here, there, somewhere, anywhere, outside, inside...)
 • prilozi za iskazivanje cilja = purpose (so, since, so that, because, in order to, to...)

No comments:

Parafrazirajte i sumirajte tekstove na engleskom!
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support