Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Nepravilna mnozina imenica u engleskom jeziku

Nepravilna mnozina imenica u engleskom jeziku
Kao što ste videli u prethodnoj priči o pravilnoj množini  u engleskom, najčešće je dovoljno samo da dodate nastavak -(e)s na kraj imenice i iskazali ste množinu. Pored izuzetaka koji su navedeni, postoje i nepravilne množine koje morate naučiti napamet. Najbolji način da ih potpuno usvojite i počnete upotrebljavati pravilno je kroz svakodnevno korišćenje. Srećom, broj imenica koje imaju nepravilnu množinu a koriste se često je mali i možemo ih podeliti u dve grupe:

1. grupa u kojoj su imenice u množini različite (kliknite na reč da čujete izgovor)

2. grupa u kojoj su imenice u množini iste
  • fish - fish (ribe - kada se koristi "fishes" najčešće se misli na nekoliko različitih vrsta)
  • sheep - sheep (ovce)
  • deer - deer (jeleni)
Postoji i grupa nepravilnih množina kod reči koje su stranog porekla, n.p. latinskog ili grčkog, ali se ne koriste tako često - kliknite na ovaj link sa nepravilnim množinama, da imate sve oblike na jednom mestu.

No comments:

Parafrazirajte i sumirajte tekstove na engleskom!
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support