Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

May 6, 2011

Nulti kondicional u engleskom

Šta je NULTI KONDICIONAL?


Nulti kondicional je naziv za složene rečenice u engleskom koje imaju sledeći oblik:

Uslov + rezultat (ako se uslov ispuni)

Svaki od kondicionala ima tačno određenu šemu vremena u ove dve rečenice, kao i verovatnoću da se rezultat ispuni. U nultom je ta verovatnoća 100%, a vremena se koriste na sledeći način:

*If rečenica (If clause) koja predstavlja uslov (condition) je najčešće u  Present Simple vremenu.
If you are hungry.... = Ako si gladan...
*Glavna rečenica (main clause) je u stvari rezultat koji se desi ako se ispuni uslov. Kod nultog kondicionala je ova rečenica u Present Simple vremenu ili u Imperativu
...have a piece of pie. = ... posluži se parčetom pite.


*******Za video lekcije i vežbe engleskog jezika, kliknite na http://moj.engleskizapocetnike.com/engleski-jezik/*****

Pogledajte sledeći primer i primetite da redosled nije bitan (zbog toga nemojte nikad razmišljati u terminima "prva /druga rečenica je...", već "if-rečenica" i "glavna rečenica"). Jedino na šta morate da obratite pažnju je da ako počnete sa If-rečenicom, posle nje dolazi zarez:

a. If you heat ice, it melts. (Ako zagrejete led, on se topi)
b. Ice melts if you heat it. (Led se topi ako ga zagrejete)

Odgledajte ovaj video na temu "nultog kondicionala", gde je Dženifer jako lepo objasnila upotrebu u dala puno primera.

Ako želite da vežbate nulti kondicional na lak način, pronađite nekoliko primera nultog kondicionala u ovoj pesmi.
Ako želite da vežbate nulti kondicional na tradicionalan način:
Prva vežba
Druga vežba
Treća vežba

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages