Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

April 13, 2011

Pasiv u engleskom

Pasiv je glagolsko stanje (znači nije vreme) koje se koristi:
  •  da iskažemo radnju u kojoj vršilac nije bitan (naglašava se radnja) na primer:
The chocolate is eaten. ili The chocolate is sold.
(Čokolada je pojedena/prodata - ne interesuje me ko je to uradio
ili, kao u drugom primeru znam ko je prodao čokoladu, ali je bitnije da je prodata.)
  • da iskažemo radnju u kojoj je vršilac nepoznat 
The chocolate is stolen.  
(Čokolada je ukradena - ne znam ko je to uradio)
Čitaj dalje >>> klik

  • da iskažemo radnju u kojoj je vršilac opšte poznat:
Books are printed in China. 
(Knjige se štampaju u Kini = Ljudi štampaju knjige u Kini,
nema potrebe da pišem "ljudi" (ko će drugi))

Pasiv se prevodi na sledeći način:
  • trpnim stanjem, ili pasivom
= kod nas se oseća pasivno ili trpno stanje po tome što glagol na kraju ima -N/-T
pogledajte primere: pojedena, ukradena, prodata
  • bezličnim  oblikom -se 
= pogledajte primer "Knjige se štampaju u Kini" 

Ako treba da pretovorite aktiv u pasiv, pratite sledeće korake:

Aktivna: I eat hamburgers.

1. Objekat pasivne rečenice postaje subjekat aktivne: ---> Hamburgers ...
2. Uvodimo glagol "TO BE" u vremenu aktivne rečenice (eat= present simple)---> Hamburgers are...
3. Uvodimo GLAVNI glagol (glagol koji nosi značenje) u past participu 
(nastavak -ed  ili treća kolona kod nepravilnih glagola) : ---> Hamburgers are eaten.
(4. Ako je neophodno, uvodimo i ko je uradio nešto sa 
predlogom "by" + subjekat aktivne rečenice ---> Hamburgers are eaten by me.)
Pasivna: Hamburgers are eaten by me.Objašnjenja na drugim sajtovima:
Korisne vežbe: 
3. aktiv u pasiv (sa Present Continuous vremenom)

Pogledajte dodatne vežbe na različite gramatičke teme uz video lekcije na ovoj stranici.No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages