Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

March 3, 2011

Problem sa postavljanjem pitanja na engleskom

Ono što moje đake često muči, a vidim i vas, je kada koristiti DO za postavljanje pitanja.
U engleskom jednostavno ne postoji "DA LI".
U svakom vremenu koristi se različit način da se postave ova "da li... " (yes/no) pitanja.

1. Nekad je to inverzija: Kada god naiđete na (pomoćni) glagol

  • BITI (am/is/are/was/were), Are you hungry? Is she running? Were you at home yesterday?
  • HTETI (will/shall - kao naše ću,ćeš...) : Will you help me ?
  • IMATI (have/has/had) kao pomoćni glagol: Have you been in Spain? Has she seen a ghost?
  • kod svih modalnih glagola (can, should, must...). Can you swim? 
2. Nekad je to DO/DOES/DID (kod Present Simple i Past Simple vremena) - kada nemate pomoćnih glagola kao u gore navedenim primerima: I work in Kać. ---> Do you work in Kać?

...U odgovorima pratite savet pesmice i slušajte pažljivo sagovornika. 
Ako pitanje počne sa 
"Is he...? " odgovor je sa  "yes, he is/no, he isn't" ili 
" Does she...?" ---> " Yes she does./ no she doesn't" 
(...ili "Krken zi ...?" ---> "Yes, I krk." hehehehe)

Ako želite da učite engleski uz besplatni kurs sa video lekcijama posetite ovu stranicu :o)

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages