Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

February 21, 2011

Lekcija 7 - Kako da zakažem sastanak na engleskom ?Korisne fraze:

Can we meet on Monday at 11 am ? = Možemo li se videti u ponedeljak u 11 prepodne ?

- I'm afraid I'm busy on Monday. = Plašim se da sam zauzet/zauzeta u ponedeljak.

Are you free on Tuesday at 1pm ? = Da li si slobodan/slobodna u utorak u 1 poslepodne ?

+ Yes, I am. See you on Tuesday at 1pm. = Da, jesam. Vidimo se u utorak u 1 poslepodne.

---
Uz dane u nedelji koristimo predlog ON, a uz tačno vreme AT.

On Monday, at 11 a.m.

Pošto u engleskom jeziku gotovo da i nema padeža, predlozi (u, na, kod... = in, on, at...) preuzimaju ulogu koju padeži igraju u srpskom. Zato često dolazi do toga da su predlozi jedna od težih gramatičkih stavki, jer kada nam se sve pomeša u glavi, dolazi do nesigurnosti.

Međutim, ne mora uvek da bude tako.

Ako učimo predloge u kontekstu, malo po malo, lako ćemo ih savladati.

Zbog toga neću posvetiti jedan blog svim predlozima, već ću ih postepeno uvoditi.

U međuvremenu evo jedne lepe vežbice gde treba da izaberete on, in, at za vreme

See you on Thursday at 10pm :o)
Ako želite da učite engleski uz kurs sa video lekcijama posetite ovu stranicu :o)

5 comments:

zamjon said...

Are you free on monday at 11 a.m. I,m afraid I can't. I'm busy then.
Would you like to go out with me tonight.
That's very kind of you,but I'm going to a film with Sonja.
Oh. Then let's go to the cinema on Tuesday in the evening.
I'm afraid I can't. I'm working till 8 p.m.
Then let's go swimming on Wednesday at 15 p.m.
I'd like that.But I'm meeting my mother on Wednesday evry day.
Can we meet on Thursday at 10 a.m.
Mmm that's a good idea. Ok. that's fine. See you on Thursday at
10 a.m. Ok Bye see you.
I am Dragan or Zamjon

zamjon said...

Predlozi za mesto AT,ON ili IN
At midnight.
At Easter.
At 4.23 a.m.
On Monday morning.
In the evening.
At the party.
On the chair.
At home.
In the church.
At church.
At work.
Dragan.

Anonymous said...

Are you free on Monday at 11 a.m. I am afraid I can`t. I' am busy then.
Can we see on Sunday at 8 p.m. in theater? That's fine.
predlozi:
at midnight
at Easter
at 4.23 pm
on Monday morning
in the evening
at the party
on the chair
at home
in the church
at work
Pravdic Marko.

Marija M. said...

Are you free on Wednesday? Can we meet on Wednesday at 10am? I'm afraid I can't. I'm in the meeting then. What about Thursday at 11pm.
That's fine. See you on Thursday at 11pm.

Marija M. said...

Predlozi za vreme:

at midnight,
at Easter,
at 4,23am,
on Monday morning,
in the evening

Predlozi za mesto:

at the party,
on the chair,
at home,
in the church,
at church,
at work

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages