Engleski 3. dan - Glagol "To Be"

U prethodnom javljanju ste verovatno videli u lekciji o pozdravima kako se možete jednostavno predstaviti sa "I am + vaše ime". U tu svrhu nam je koristio glagol BITI, kao i da iskažemo najbitnije činjenice o sebi i drugima:

Post a Comment

0 Comments