Uslovi

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja sajta EngleskiZaPocetnike.com. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, tvrdite da se slažete sa uslovima njegovog korišćenja.


Značenje termina:

  • EZAP – Sajt EngleskiZAPocetnike.com, sa svim sadržajima i linkovima
  • Korisnik – lice koje pristupa sajtu EZAP radi obaveštavanja o sadržaju istog
  • Korisnik – oglašivač: lice koje pristupa  EZAP  radi isticanja podataka o sopstvenoj delatnosti, pružanja informacija o kontaktima, praksi ili drugim podacima Korisnicima EZAP sajta

    Uslovi korišćenja EZAP sajta


Predmet Uslova korišćenja EZAP su uslovi korišćenja EZAP, prihvatanje politike privatnosti, savesnosti i odgovornosti Korisnika, te ograničenje odgovornosti EZAP-a.

Dozvoljeno je pregledanje sadržaja sa sajta za privatne potrebe u nekomercijalne edukacijske svrhe.


Za preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa sajta u drugim publikacijama (web, štampanim, bazama podataka itd.) neophodno je postaviti povratnu vezu, link ka stranici koja se navodi kao izvor. Na primer, ako želite da objavite tekst o Present Perfect Simple vremenu, postaviti povratan link ili navesti izvor navodeći izvornu stranicu "http://www.engleskizapocetnike.com/2011/03/present-perfect-simple-najjednostavnije.html"


Nije dozvoljeno preuzimanje i objavljivanje sadržaja aktivatora i foruma/diskusionih grupa sa kursa Engleski101.Korisnik pristupom EZAP prihvata obavezu da se obaveštava o uslovima korišćenja EZAP, koji su podložni izmenama u skladu sa odlukom EZAP-a. Pristupom EZAP korisnik prihvata da je upoznat sa svim uslovima korišćenja i izmenama važećim u momentu pristupa. Navedene izmene uslova korišćenja će važiti od momenta objavljivanja na portalu EZAP-a.Korisnik EZAP izričito prihvata i preuzima odgovornost za korišćenje bilo koje usluge koja mu je pružena od strane oglašivača na EZAP i prihvata i preuzima odgovornost za bilo koju aktivnost koju preuzima korišćenjem EZAP.
Korisnik EZAP prihvata da je isključivo on – korisnik odgovoran i da snosi rizik za sve kontakte koje ostvari putem EZAP.
Korisnik prihvata da EZAP ne garantuje i ni u kom slučaju nije odgovoran za istinitost i tačnost podataka objavljenih na EZAP. Korisnik naročito prihvata da je EZAP potpuno oslobođen odgovornosti u pogledu istinitosti i kvaliteta usluga koje pružaju ili mogu da pruže oglašivači na EZAP, te istinitosti, celovitosti, pouzdanosti ili koje druge karakteristike bilo koje vrste informacija koja se nalazi na EZAP ili do koje se putem korišćenja EZAP može doći.
Korisnik prihvata oslobađanje od odgovornosti EZAP  od bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu u bilo kakvoj direktnoj ili indirektnoj vezi sa korišćenjem ili sadržajima EZAP, te je Korisnik saglasan da prema EZAP ne može isticati bilo koji zahtev, a u eventualnim sporovima sa drugim korisnicima EZAP ili oglašivačima EZAP-a.
Korisnik – oglašivač izjavljuje da prihvata svoju isključivu odgovornost za istinitost sadržaja i/ili informacije koju postavlja na EZAP.
Korisnik – oglašivač izjavljuje da prihvata svu materijalnu i svaku drugu odgovornost za objavljivanje bilo koje sopstvene informacije, ili informacije do koje se može doći korišćenjem informacije ili sadržaja koju postavlja na EZAP.
Korisnik – oglašivač izričito izjavljuje da su sve informacije objavljene u saglasnosti sa njegovom izričitom voljom, da je on isključivo odgovoran u slučaju da su iste informacije poverljive prirode te u potpunosti prihvata isključenje odgovornosti  EZAP  po bilo kom osnovu i u bilo kom svojstvu za bilo kakvo korišćenje ovlašćeno ii neovlašćeno informacija o korisniku – oglašivaču putem EZAP.
Korisnik – oglašivač naročito preuzima odgovornost za nivo i kvalitet usluga koje pruža ili može pružiti, te naročito preuzima odgovornost za svaku objavljenu informaciju ili sadržaj.
Korisnik – oglašivač je naročito upoznat da u svakom trenutku može podneti zahtev za uklanjanje određene informacije ili sadržaja sa EZAP. EZAP će u skladu sa tehničkim mogućnostima i drugim okolnostima u najkraćem mogućem roku pristupiti u skladu sa Zahtevom korisnika – oglašivača. Popular Posts