Uslovi

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja sajta EngleskiZaPocetnike.com. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, tvrdite da se slažete sa uslovima njegovog korišćenja.

Značenje termina:

  • EZAP – Sajt EngleskiZAPocetnike.com, sa svim sadržajima i linkovima
  • Korisnik – lice koje pristupa sajtu EZAP radi obaveštavanja o sadržaju istog
Uslovi korišćenja EZAP sajta

Predmet Uslova korišćenja EZAP su uslovi korišćenja EZAP, prihvatanje politike privatnosti, savesnosti i odgovornosti Korisnika, te ograničenje odgovornosti EZAP-a.

Dozvoljeno je pregledanje sadržaja sa sajta za privatne potrebe u nekomercijalne edukacijske svrhe.

Za preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa sajta u drugim publikacijama (web, štampanim, bazama podataka itd.) neophodno je postaviti povratnu vezu, link ka stranici koja se navodi kao izvor. Na primer, ako želite da objavite tekst o Present Perfect Simple vremenu, postaviti povratan link ili navesti izvor navodeći izvornu stranicu "http://www.engleskizapocetnike.com/2011/03/present-perfect-simple-najjednostavnije.html"

Nije dozvoljeno preuzimanje i objavljivanje sadržaja aktivatora i foruma/diskusionih grupa sa kursa Engleski101.


Korisnik pristupom EZAP prihvata obavezu da se obaveštava o uslovima korišćenja EZAP, koji su podložni izmenama u skladu sa odlukom EZAP-a. Pristupom EZAP korisnik prihvata da je upoznat sa svim uslovima korišćenja i izmenama važećim u momentu pristupa. Navedene izmene uslova korišćenja će važiti od momenta objavljivanja na portalu EZAP-a.


Korisnik EZAP izričito prihvata i preuzima odgovornost za korišćenje bilo koje usluge koja mu je pružena od strane oglašivača na EZAP i prihvata i preuzima odgovornost za bilo koju aktivnost koju preuzima korišćenjem EZAP.
Korisnik EZAP prihvata da je isključivo on – korisnik odgovoran i da snosi rizik za sve kontakte koje ostvari putem EZAP-a.
Popular Posts