June 1, 2014

Kako se snaći u gradu - govorne vežbe

Evo jednog novog video snimka uz koji možete da snalaženje u gradu na engleskom


 ... posebno ako ste već ranije vežbali uz video lekcije sa sporim izgovorom:No comments: