Ponavljanje sadašnjeg vremena uz Jeremiju

engleski uz Jeremiju

Engleski uz Jeremiju

Dok je Jeremija listao prethodne lekcije, rešio da ponavlja engleski baš uz Donu. Ako se ne sećate baš svih reči i gramatičkih pravila, pogledajte post sa detaljnim objašnjenjima, pa teko onda odslušajte Jeremiju i na kraju pokušajte da uradite vežbu koja će se naći na kraju video snimka:

Comments

Popular Posts